Privacy Policy

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons, daarom informeren wij u graag over de maatregelen en principes die worden gehanteerd bij het verwerken van gegevens op deze website.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen toegangsgegevens en persoonsgegevens. Toegangsgegevens worden automatisch verzameld en opgeslagen wanneer u onze website in het algemeen gebruikt, terwijl persoonlijke gegevens alleen op vrijwillige basis en met uw toestemming worden opgeslagen en verwerkt.

Door akkoord te gaan met de volgende gegevensbeschermingsverklaring, stemt u ermee in dat EDDYCAM uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de volgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door EDDYCAM in overeenstemming met de volgende bepalingen inzake gegevensbescherming, geheel of voor individuele maatregelen, stuur dan uw bezwaar per e-mail, fax of brief naar:

EDDYCAM eK
Noble Wenen
Winkeler Str. 54
65366 Geisenheim
Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39
E-mail: datenschutz@eddycam.com

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Meestal is dit uw naam en adres. Onze website kan in principe worden gebruikt zonder persoonsgegevens bekend te maken.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt op onze website indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bijbehorende diensten. Door de aangeboden invoervelden in te vullen, geeft u ons automatisch toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan, te verwerken en te gebruiken. Als onderdeel van onze klantenservice worden de verzonden gegevens en informatie alleen doorgegeven aan bedrijfsmedewerkers of bedrijven die we hebben ingeschakeld, die ons ondersteunen bij het beantwoorden van uw vragen en zorgen. Een overdracht van persoonsgegevens aan andere derden is uitgesloten. Er is geen verkoop of verhuur van gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, tenzij er wettelijke bewaarplichten zijn en als u een claim voor verwijdering heeft ingediend, als de gegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is.

Persoonlijke gegevens worden verzameld in de volgende delen van onze website:

2.1 online winkel

Bij het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling zonder account in onze online shop is het noodzakelijk om persoonsgegevens in te voeren. Eventuele klantgegevens worden alleen verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt in verband met de verwerking van de bestelling. Bovendien kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven (bijv. transportdienstverleners) met het oog op de orderverwerking.

2.2 Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.

2.3 contactformulier

Als u het contactformulier gebruikt, zijn uw titel, voor- en achternaam, e-mailadres en een bericht vereist. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden en worden als onversleutelde e-mail naar onze klantenservice verzonden.

2.4 Gebruik van de blogfunctie

U kunt openbare opmerkingen plaatsen op onze blog, waar we verschillende artikelen publiceren over onderwerpen die betrekking hebben op onze producten. Uw opmerking wordt gepubliceerd bij het bericht met uw opgegeven gebruikersnaam. We raden aan om een ​​pseudoniem te gebruiken in plaats van je echte naam. Het opgeven van een gebruikersnaam en e-mailadres is vereist, alle andere informatie is vrijwillig. Als je een reactie achterlaat, blijven we je IP-adres opslaan, die we na een week verwijderen. De opslag is voor ons noodzakelijk om ons te kunnen verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims in het geval van een mogelijke publicatie van illegale inhoud. We hebben uw e-mailadres nodig zodat we contact met u kunnen opnemen als een derde partij bezwaar zou maken tegen uw opmerking als illegaal. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 zin 1 onder b en f AVG. Reacties worden niet gecontroleerd voor publicatie. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als derden klagen dat ze onwettig zijn.

3. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde om onze website te bezoeken. We willen u er echter op wijzen dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens bevatten voor uitwisseling met onze website. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten cookies:
Sessiecookies zijn actief vanaf de eerste keer dat u een pagina op onze website bezoekt totdat u uw browser sluit. Permanente of tijdelijke cookies worden voor een langere periode of voor onbepaalde tijd op uw harde schijf opgeslagen.

Op onze site worden onder meer cookies gebruikt op de volgende gebieden:

  • rekening
  • bestelproces
  • Taal selectie

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. Hoe dit precies werkt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw browser.

4. Webstatistieken

4.1 Logbestanden

Telkens wanneer de inhoud van onze website wordt geopend, worden toegangsgegevens over dit proces automatisch opgeslagen in een logbestand op de server van onze provider.
Elk gegevensrecord bestaat uit:

  • IP-adres van uw computer
  • Poortnummer gebruikt door uw browser om toegang te krijgen tot deze website
  • het adres van de pagina die u het laatst hebt bezocht, van waaruit u een link naar de huidige pagina hebt gevolgd (verwijzende URL)
  • Naam van de browsersoftware (naam, versienummer, ingestelde taal, gebruikt besturingssysteem)
  • Lijst met bestandstypen die door de browser worden geaccepteerd
  • Daarnaast kan de browser ook informatie geven over de tekensets die hij begrijpt
  • Het exacte tijdstempel van wanneer deze pagina is geopend

De opgeslagen toegangsgegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd en om het online aanbod te verbeteren. Een opdracht aan een bepaalde persoon vindt niet plaats en is voor ons ook niet mogelijk. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet doorgegeven aan derden en niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

4.2 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics. Samen met een gesloten contract voor de verwerking van ordergegevens met Google en uw mogelijkheid om de browser-add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren, wordt voldaan aan de huidige vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gegevensbeschermingsconforme gebruik van Google Analytics .

Zie voor meer informatie https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

5. Facebook, Twitter en sociale media plug-ins

In plaats van plug-ins voor sociale media plaatsen we alleen links naar de bijbehorende deelpagina's van de aanbieders van sociale media. Er worden op geen enkel moment gegevens uitgewisseld of opgeslagen met de providers.

6. Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, de herkomst en de ontvanger, evenals het doel van de opslag. U kunt uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens ook op elk moment intrekken. Ook heeft u het recht om uw opgeslagen gegevens te laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. Neem in dat geval contact op met ons hierboven vermelde verantwoordelijke kantoor.

7. Links naar externe websites

Onze website bevat links naar externe websites. We hebben echter geen invloed op de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming door hun exploitanten. Als aanbieder zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud in overeenstemming met de algemene wetten. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen onze inhoud en inhoud van andere aanbieders waarnaar wij linken. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud van derden die via overeenkomstige links toegankelijk wordt gemaakt voor gebruik. De aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen is als enige aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud evenals voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze informatie.

Heeft u vragen of verzoeken?

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde beantwoorden. Verdere suggesties op het gebied van gegevensbescherming zijn ook erg belangrijk voor ons en zijn altijd welkom. Als u vragen heeft die deze verklaring inzake gegevensbescherming niet kan beantwoorden of als u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt wilt, helpen wij u graag verder. Neem in dit geval gewoon contact met ons op via het contactformulier of het opgegeven adres.